ELISABETH VEKEMANS AS A YOUNG GIRL
CORNELIS DE VOS
MUSEUM MAYER VAN DEN BERGH, ANTWERP